dimecres, de setembre 06, 2006

Una de marcians

Quina il·lusió! Tenim ració autòctona de conspiranoia. L'autor de la trama és el director d'El Semanal Digital, Antonio Martín Beaumont, l'home de les mil teles, qui assegura que l'ideòleg de la moció de censura presentada per Joan Ignasi Pla contra Camps no és un altre que l'insigne Jesús Sánchez Carrascosa. Segons Beaumont, la idea sorgiria de les converses del famolenc director de Diario de Valencia amb el socialista Manuel Matas. Ambdós haurien pactat que una premeditada i oportuna espantada de diputats zaplanistes acabaria amb el regnat de Camps i donaria peu a un govern socialista en minoria. I on està Carrascosa hi ha Zaplana al darrere, que és a qui vol posar contra les cordes el director d'El Semanal Digital amb aquesta marcianda. Perquè es tracta d'una marcianada, no?